Thứ Sáu, 10 tháng 4, 2020

Microsoft cho rằng coronavirus sẽ thay đổi mãi mãi cách chúng ta làm việc và học tập

Microsoft Teams pop-out chat

Microsoft đã công bố số liệu về cách mọi người đang sử dụng ứng dụng MS Teams. Sử dụng cuộc gọi video đã tăng hơn 1.000 phần trăm vào tháng Ba. Các kỹ sư của Microsoft đã đối mặt với thử thách với nhiệm vụ đảm bảo rằng cơ sở hạ tầng MS Teams đáp ứng được sự gia tăng này. Các tính năng mới đã được ưu tiên, và Microsoft đang tìm cách tăng số người tham gia cho phép mỗi cuộc họp. Mặc dù các lệnh cách ly ở Trung Quốc đã dần bị rỡ bỏ, Microsoft báo cáo rằng họ giữ lại được nhiều khách hàng mới của mình, và vẫn có một số lượng ngày càng tăng của người dùng hoạt động hàng ngày. Điều này cho thấy rằng chúng ta có thể bắt đầu thấy một sự thay đổi văn hóa trong công việc chúng ta, và làm việc ở nhà có thể trở thành bình thường đối với nhiều người.

Nguồn theverge

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét