Thứ Tư, 22 tháng 4, 2020

qrcp (GitHub Repo)

Ảnh: github

qrcp cho phép bạn chuyển các tập tin qua Wi-Fi từ máy tính của bạn với một thiết bị di động bằng cách quét mã QR. Người dùng có thể tải lên và tải các tập tin đến và đi từ bất kỳ thiết bị bằng cách quét mã QR được tạo.

Nguồn github


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét