Thứ Ba, 16 tháng 6, 2020

Cuộc thi trên Facebook cho thấy phát hiện deepfake vẫn là một 'vấn đề chưa được giải quyết'

Minh họa bởi Alex Castro / The Verge

Thử thách phát hiện Deepfake của Facebook là một cuộc thi mở để tìm ra các thuật toán có thể phát hiện ra các video bị AI thao túng. Thuật toán chiến thắng năm nay có thể phát hiện ra các ví dụ thực tế về hàng giả sâu với độ chính xác trung bình là 65,18%. Deepfakes đã trở thành một mối đe dọa ngày càng tăng đối với phương tiện truyền thông xã hội vì nó có khả năng bị lạm dụng rõ ràng. Hiệu quả chính trị của deepfakes cho đến nay là tối thiểu. Hơn 35.000 thuật toán phát hiện đã được đưa vào cuộc thi. Kết quả của cuộc thi cho thấy rất nhiều công việc vẫn cần phải được thực hiện trước khi các hệ thống tự động có thể phát hiện ra nội dung deepfake một cách đáng tin cậy.

Theo thevergeKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét