Thứ Sáu, 10 tháng 7, 2020

Các tin tặc đang tìm kiếm các body cam cũ được bán trên eBay


Những người mua máy ảnh của cảnh sát đã ngừng hoạt động trực tuyến đã phát hiện ra dữ liệu video không được mã hóa vẫn còn trên thiết bị. Mặc dù đã có nỗ lực xóa dữ liệu khỏi các thiết bị trước khi bán chúng, dữ liệu vẫn dễ dàng phục hồi bằng các công cụ dữ liệu hiện có. Máy ảnh cơ thể được sử dụng thường được bán trực tuyến.

Nguồn vice

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét