Thứ Sáu, 10 tháng 7, 2020

[GitHub Repo] Sweetviz và mailgo

Sweetviz (GitHub Repo)


Sweetvis là một thư viện Python tạo ra trực quan hóa để phân tích dữ liệu khám phá với một dòng mã duy nhất. Nó xuất ra một ứng dụng HTML hoàn toàn khép kín. Một báo cáo ví dụ từ bộ dữ liệu Titanic có sẵn.

mailgo (GitHub Repo)


mailgo là gói JavaScript chuyển đổi các liên kết mailto và số điện thoại thành một menu cho phép người dùng mở các liên kết trực tiếp trong một ứng dụng. Một bản demo GIF có sẵn.

Nguồn GitHub

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét