Thứ Sáu, 10 tháng 7, 2020

Vấn đề hôn nhân ổn định và hẹn hò hiện đại

Hẹn hò trực tuyến đã tăng phổ biến đáng kể trong vài thập kỷ qua và dẫn đến rất nhiều dữ liệu liên quan đến các kiểu hẹn hò trong thời hiện đại. Một phân tích về các mô hình hẹn hò trực tuyến bằng cách sử dụng Vấn đề hôn nhân ổn định dẫn đến một số hiểu biết về lý do tại sao việc hẹn hò có thể khó khăn và tại sao một số vùng nhiệt đới tồn tại. Là người khởi xướng có xu hướng dẫn đến thành công hơn. Phụ nữ có xu hướng có tiêu chuẩn cao hơn đối với nam giới so với nam giới đối với phụ nữ, điều này có thể ảnh hưởng đến cách mọi người nhận thức về mối quan hệ của người khác. Các phân tích cho thấy rằng khi một cộng đồng phát triển, nó trở nên khó khăn hơn để phù hợp với mọi người.

Nguồn arvarik 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét