Thứ Sáu, 10 tháng 7, 2020

Phẫu thuật trong không gian


Mặc dù con người chưa cần phẫu thuật trong không gian, nhưng đã đến lúc cần thiết vì không gian vũ trụ ngày càng trở nên dễ tiếp cận hơn. Các thủ tục hiện tại trên ISS là ổn định bệnh nhân đủ để vận chuyển họ trở lại Trái đất để phẫu thuật. Tuy nhiên, quy trình đó sẽ không hoạt động cho các nhiệm vụ dài hơn, chẳng hạn như các chuyến đi tới Sao Hỏa. Du hành không gian thay đổi nhiều khía cạnh về cách cơ thể hoạt động do vật lý thay đổi. Phẫu thuật thử nghiệm đã được thực hiện trên chuột trong vi trọng lực, dẫn đến những đổi mới như công cụ phẫu thuật từ tính. Một  phẫu thuật chuyên ngành có thể giúp giải quyết nhiều vấn đề liên quan đến việc thiếu trọng lực. In 3D sẽ là một công nghệ quan trọng khi trang bị cho các bác sĩ phẫu thuật không gian. Phẫu thuật robot cũng là một lựa chọn khác, nhưng độ trễ trong giao tiếp trong không gian là một vấn đề.

Nguồn physorg

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét