Thứ Bảy, 17 tháng 7, 2021

[Học iOT online miễn phí] IoT cho người mới bắt đầu (học online 12 tuần)

 


IoT cho người mới bắt đầu là một chương trình giảng dạy kéo dài 12 tuần, 24 bài học về những kiến thức cơ bản về IoT. Mỗi bài học bao gồm một sketchnote, câu đố, bài đọc, bài tập và hơn thế nữa. Khóa học dựa trên dự án và sinh viên sẽ xây dựng một số hệ thống IoT vào cuối loạt bài này.

 MaytinhXuan (theo Github)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét