Thứ Bảy, 16 tháng 4, 2022

Tiền điện tử (coin) khác gì Mã thông báo (token)?


Sự khác biệt lớn nhất giữa tiền điện tử và mã thông báo là tiền điện tử là tài sản gốc của một chuỗi khối như BTC, RBTC hoặc ETH, trong khi mã thông báo được xây dựng trên một chuỗi khối hiện có, sử dụng các hợp đồng thông minh. Thông thường nhất, đây là các mã thông báo EIP-20.
Token EIP 20 là gì?

ERC-20 (Ethereum Request for Comments 20), được đề xuất bởi Fabian Vogelsteller vào tháng 11 năm 2015, là một Tiêu chuẩn Token triển khai API cho các token trong Hợp đồng thông minh. Các chức năng ví dụ mà ERC-20 cung cấp: chuyển token từ tài khoản này sang tài khoản khác. lấy số dư token hiện tại của tài khoản.


 Maytinhxuan tổng hợp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét